Aditivos y disolventes

•Absorbedores UV

•Aceites naturales

•Antinata

•Biocida

•Caolín

•Carbonato de Calcio micronizado

•Carbonato de Calcio Precipitado

•D.O.P.

•Deaereantes

•Espesantes

•Estabilizadores

•Estearato

•Formol


•Hidróxido de sodio (sosa)

•Humectantes

•Isoforona

•M.E.K.

•M.I.B.K.


•Tolueno


•Acetona


•Butil Cellosolve


•Ciclohexanona


•Gasnafta

•Glicerina

•Plastisoles

•Resinas

•Secantes

•Sílica precipitada

•Tensoactivos varios